Privacy Policy / นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์「https://sriyipun.com/」(ต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์นี้)ถือว่าผู้ใช้บริการนี้เห็นด้วยกับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถดูเว็บไซต์นี้ได้อย่างมีอิสระ โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

แต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอยากจะติดต่อกับทางเว็บไซต์นี้ อาจขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) เป็นต้นก็เป็นไปได้

แต่เว็บไซต์นี้ไม่เปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมอนุญาตของผู้ใช้บริการ

การใช้การโฆษณา

เว็บไซต์นี้จะใช้ Google เว็บไซต์คู่ Google และผู้ประกอบกิจการโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อโฆษณาและอธิบายการบริการของเว็บไซต์นี้

ในการโฆษณา เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อดูว่าผู้ใช้บริการและผู้เยี่ยมชมเข้าดูข้อมูลอะไรบ้างในอดีต

การดับเบิ้ลคลิกที่คุกกี้ของ Google และคู่ Google ทำให้สามารถเข้าถึงการโฆษณาที่เหมาะสมได้บนเว็บไซต์นี้ ตามข้อมูลต่าง ๆ ในการเข้าดูในเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็เว็บไซต์อื่น ๆ ของผู้ใช้บริการที่ผ่านมา

ถ้าผู้ใช้บริการต้องการปิดดับเบิ้ลคลิกที่คุกกี้สำหรับการโฆษณาที่ทำให้เป็นส่วนตัว สามารถทำได้ในหน้าตั้งค่าของบัญชี Google ของผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ ถ้าผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาคุกกี้ในการโฆษณาของ Google ติดต่อกับหน้านโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Google ได้

การบันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์

เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขไอพี (IP address) ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ แต่ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการคนใดคนหนึ่งแม้แต่นิดเดียว

ตราบใดผู้ใช้บริการเองไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง ผู้ใช้บริการสามารถดูเว็บไซต์นี้ได้อย่างมีอิสระ โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

การรักษาลิขสิทธิ์

เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ ภาพถ่าย เป็นต้น เจ้าของเว็บไซค์นี้มีสิทธิ์ที่ถือทั้งหมด

ผู้ใช้บริการห้ามใช้ (รวมถึง จำลอง/ก๊อปปี้ ส่ง โอนหรือใช้ในลำดับที่สอง) โดยไม่ได้รับการอนุญาต เว้นแต่ในกรณีการอ้างอิง ซึ่งได้รับการยินยอมตางกฎหมายด้านลิขสิทธิ์

การไม่ยอมรับสิทธิ

เว็บไซต์นี้พยายามหาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
แต่เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เนื่องจากเข้าดูและใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓