ภาษาญี่ปุ่น

ความแตกต่าง「います/imasu/อิมาสุ」กับ「あります/arimasu/อาริมาสุ」คืออะไร

มีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งส่งประโยคดังนี้มาให้ฉันตรวจค่ะ

” เวลาอยู่บ้านคนเดียว เหงามาก
แต่ถ้ามีสุนัขอยู่ด้วย คิดว่าคงไม่เหงา”

一人(ひとり)で家(うち)にいると、とても寂しい(さびしい)です。
でも犬(いぬ)があったら寂しく(さびしく)ないと思い(おもい)ます。

มีคำหนึ่งที่ใช้ผิดค่ะ

คือ คำว่า “あったら(กริยาあります/ある)”ค่ะ

กริยา あります/ある มีความหมายว่า “มีอยู่” (หรือ “อยู่”) แล้วคำนี้ใช้กับสิ่งของ รวมถึงพืชและสถานที่ค่ะ ซึ่งไม่ใช้กับสิ่งมีชีวิตอย่างสุนัข

ดังนั้น ในประโยคดังกล่าว ควรจะใช้คำว่า いたら(กริยาいます/いる) แทน あったら ค่ะ

กริยา います/いる มีความหมายว่า “มีอยู่” (หรือ “อยู่”) เช่นเดียวกัน แต่ใช้กับสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คนและสัตว์ รวมถึงแมลงค่ะ
แต่ในกรณีพืช เราไม่ใช้คำว่า います(いる) ใช้คำว่า あります(ある) ค่ะ

ระวังนิดหน่อยนะคะ

ซึ่งประโยคด้านบนแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นดังนี้ถึงจะถูกต้องค่ะ

” เวลาอยู่บ้านคนเดียว เหงามาก
แต่ถ้ามีสุนัขอยู่ด้วย คิดว่าคงไม่เหงา”

一人(ひとり)で家(うち)にいると、とても寂しい(さびしい)です。
でも犬(いぬ)がいたら寂しく(さびしく)ないと思い(おもい)ます。

จะยกตัวอย่างอื่น ๆ ด้วยนะคะ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 กรณี”เพื่อน(=คน)”

เพื่อนอยู่ที่ร้านอาหาร

○友達(ともだち)がレストランにいます
(tomodachi ga resutoran(=restaurant) ni imasu)

×友達(ともだち)がレストランにあります。
(tomodachi ga resutoran ni arimasu)

ตัวอย่างที่ 2 กรณี”แมว(=สัตว์)”

ที่บ้านมีแมวอยู่

○家(いえ)に猫(ねこ)がいます
(ie ni neko ga imasu)

×家(いえ)に猫(ねこ)があります。
(ie ni neko ga arimasu)

ตัวอย่างที่ 3 กรณี”แมลง”

ในห้องฉันมีแมลงสาบอยู่

○私(わたし)の部屋(へや)にゴキブリがいます
(watashi no heya ni gokiburi ga imasu)

×私(わたし)の部屋(へや)にゴキブリがあります。
(watashi no heya ni gokiburi ga arimasu)

ตัวอย่างที่ 4 กรณี”สมาร์ทโฟน(=สิ่งของ)”

มีสมาร์ทโฟนอยู่บนโต๊ะ

〇机(つくえ)の上(うえ)にスマホがあります
(tsukue no ue ni sumaho ga arimasu)

※スマホ(sumaho)=สมาร์ทโฟน

×机(つくえ)の上(うえ)にスマホがいます。
(tsukue no ue ni sumaho ga imasu)

ตัวอย่างที่ 5 กรณี”ต้นไม้(=พืช)”

มีต้นไม้อยู่ที่นี่
○ここに木(き)があります
(kokoni ki ga arimasu)

×ここに木(き)がいます。
(kokoni ki ga imasu)

ตัวอย่างที่ 6 กรณี”คาเฟ่(=สถานที่)”

คาเฟ่อยู่ที่ชั้น 2
○2階にカフェがあります
(nikai ni kafe ga arimasu)

×2階にカフェがいます。
(nikai ni kafe ga imasu)

สรุป:ความแตกต่างระหว่าง います/imasu และ あります/arimasu

สรุปได้ตามรูปดังนี้ค่ะ