ภาษาญี่ปุ่น

【日本語/ภาษาญี่ปุ่น】คำว่า “ที่นี่” ควรจะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า「ここに/kokoni」หรือ「ここで/kokode」?

สวัสดีค่ะ ภาษาญี่ปุ่นเล่าสู่กันฟังค่ะ

วันนี้ดิฉันขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับคำช่วยที่มีความหมายว่า “ที่” ในภาษาญี่ปุ่น คือ 「に(ni)」และ「で(de)」ค่ะ

ถ้าแปล”ที่นี่”เป็นภาษาญี่ปุ่น ตัวเลือกในภาษาญี่ปุ่นจะมีสองอย่าง คือ 「ここに(kokoni)」และ「ここで(kokode)」นะคะ

วันนี้ดิฉันจึงอยากจะอธิบายว่าเราควรจะใช้คำว่า「ここに(kokoni)」ในสถานการณ์แบบไหนบ้าง แล้ว เราควรจะใช้คำว่า「ここで(kokode)」ในสถานการณ์แบบไหนบ้างค่ะ

มาเริ่มกันเลยค่ะ

ประโยคตัวอย่าง

1.เรียนภาษาไทยที่นี่
〇ここで 日本語(にほんご)を 勉強(べんきょう)します。
(koko de nihongo wo benkyou shimasu)
×ここに 日本語(にほんご)を 勉強(べんきょう)します。
(koko ni nihongo wo benkyou shimasu)

2.ซื้อของที่นี่
〇ここで 買い物(かいもの)を します。
(koko de kaimono wo shimasu)
×ここに 買い物(かいもの)を します。
(koko ni kaimono wo shimasu)

3.เพื่อนทำงานอยู่ที่นี่
〇ここで 友達(ともだち)が 働(はたら)いています。
(koko de tomodachi ga hataraite imasu)
×ここに 友達(ともだち)が 働(はたら)いています。
(koko ni tomodachi ga hataraite imasu)

4.มีร้านอาหารไทยที่นี่
×ここで タイ料理屋(りょうりや)が あります。
(koko de thai ryouriya ga arimasu)
〇ここに タイ料理屋(りょうりや)が あります。
(koko ni thai ryouriya ga arimasu)

5. แม่อยู่ที่นี่
×ここで 母(はは)が います。
(koko de haha ga imasu)
〇ここに 母(はは)が います。
(koko ni haha ga imasu)

6. พรุ่งนี้จะไปที่นี่
×明日(あした)ここで 行(い)きます。
(ashita koko de ikimasu)
〇明日(あした)ここに 行(い)きます。
(ashita koko ni ikimasu)
=〇明日(あした)ここへ 行(い)きます。
(ashita koko e ikimasu)

กริยาที่ใช้คำช่วย「で」แบะ กริยาที่ใช้คำช่วย「に」

กริยาที่ใช้คำช่วย「で」

คำช่วย「で(de)」ใช้กับกริยาที่แสดงการกระทำค่ะ

เช่น เรียน ซื้อ ทำงาน นะคะ

กริยาที่ใช้คำช่วย「に」

ส่วนคำช่วย「に(ni)」ใช้กับกริยาที่แสดงสภาพค่ะ

เช่น มี อยู่ นะคะ

นอกจากนี้ คำช่วย「に(ni)」ยังใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหวอีกด้วย เช่น ไป มา กลับค่ะ
แล้วในกรณีนี้ สามารถใช้คำช่วย「へ(e)」แทนคำช่วย「に(ni)」ก็ได้ค่ะ