ภาษาญี่ปุ่น

【日本語/ภาษาญี่ปุ่น】「…てしまった(…te shimatta)」ควรจะใช้ในสถานการณ์แบบไหนบ้าง?

สวัสดีค่ะ

วันนี้ดิฉันขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับคำว่า「…てしまった(…te shimatta)」หรือ「…てしまいました(…te shimaimashita)」ในภาษาญี่ปุ่นนะคะ

ดิฉันคิดว่าบางคนเคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะ เพราะคนญี่ปุ่นนิยมใช้คำนี้บ่อยค่ะ

คำนี้ใช้กับกริยาโดยวางคำนี้ข้างหลังกริยานะคะ

มาเริ่มกันเลยค่ะ

ความหมายของคำว่า「…てしまった(…te shimatta)」

「…てしまった(…te shimatta)」

:ทำอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจ
(บางครั้งงอาจเติมความรู้สึกว่า ขอโทษที่ทำแบบนี้ด้วยค่ะ แต่ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากกว่าค่ะ)
:เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นโดยไม่มีใครตั้งใจหรือไม่มีใครต้องการที่จะเกิด

กริยาที่ชาวข้าวหน้าขอวคำนี้ คชรจะเป็นรูปて(รูป Te /て形(けい)) คือ รูปกริยารูปหนึ่งในการผันกริยาภาษาญี่ปุ่นค่ะ

ยกตัชอย่างเช่น ถ้าอยากบอกว่า “ซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ”
ควรจะพูดว่า

〇たべ しまった(tabete shimatta)

ไม่ใช่
×たべ しまった(tabeta shimatta)

「…てしまいました(…te shimai mashita)」

:คำสุภาพของ「…てしまった(…te shimatta)」

ตัวอย่างที่1

1. 今朝(けさ)、寝坊(ねぼう)した。
(kesa, nebou shita)
:เมื่อเช้านี้ ตื่นนอนสาย(=แค่เล่าเรื่อง)

2. 今朝(けさ)、寝坊(ねぼう)してしまった。
(kesa nebou shite shimatta)
:เมื่อเช้านี้ ตื่นนอนสายโดยไม่ได้ตั้งใจ

3. 今朝(けさ)、寝坊(ねぼう)してしまいました。
(kesa, nebou shite shimai mashita)
:ประโยคสุภาพของประโยคตัวอย่างที่2

ตัวอย่างที่2

1. 今朝(けさ)、電車(でんしゃ)が遅(おく)れていて、遅刻(ちこく)した。
(kesa,densha ga okurete ite, chikoku shita)
:เมื่อเช้านี้ รถไฟมาช้า เลยมาสาย(แค่เล่าเรื่อง)

2. 今朝(けさ)、電車(でんしゃ)が遅(おく)れていて、遅刻(ちこく)してしまった。
(kesa densha ga okurete ite, chikoku shite shimatta)
:เมื่อเช้านี้ รถไฟมาช้า เลยมาสายโดยไม่ได้ตั้งใจ

3. 今朝(けさ)、電車(でんしゃ)が遅(おく)れていて、遅刻(ちこく)してしまいました。
(kesa, densha ga okurete ite, chikoku shite shimai mashita)
:ประโยคสุภาพของประโยคตัวอย่างที่2

ตัวอย่างที่3

1.雨(あめ)が降(ふ)り始(はじ)めて しまった。
(ame ga huri hajimete shimatta)
:ฝนเริ่มตกแล้ว(อย่างน้อยผู้พูดมีความรู้สึกว่า ไม่อยากให้ฝนตก)

⇒เราสามารถใช้กับเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ
ถ้ามีใครทำงานกับเจ้านายที่เป็นคนญี่ปุ่น แล้วตัวเองต้องมาสายที่บริษัทโดยมีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อแสดงความรู้สึกว่า “เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆ” เราจะใช้คำ「…してしまいました(shite shimai mashita)」ดีกว่า「…しました(shimashita)」ค่ะ