ภาษาญี่ปุ่น

【日本語/ภาษาญี่ปุ่น】ความแตกต่าง「うれしい/Ureshii/อุเรชี่」กับ「よころぶ/Yorokobu//โยโรโคบุ」

สวัสดีค่ะ

คำว่า「うれしい/うれしい/Ureshii/อุเรชี่」และ「よころぶ/喜ぶ/Yorokobu/โยโรโคบุ」ค่ะ

ถ้าแปลเป็นภาษาไทย ทั้งสองคำน่าจะแปลว่า “ดีใจ” ใช่ไหมคะ

แต่ จริงๆ คำว่า「うれしい/嬉しい/Ureshii/อุเรชี่」และ「よころぶ/喜ぶ/Yorokobu/โยโรโคบุ」ในภาษาญี่ปุ่น นอกจากจะมีความแตกต่างตรงที่ว่ามันเป็นคำคุณศัพท์และกริยาอยู่แล้ว ยังมีความแตกต่างกันในการใช้นะคะ

วันนี้จึงอยากเสนอเรื่องนี้นะคะ

ตัวอย่างที่ใง้คำว่า「うれしい/Ureshii/อุเรชี่」และ「よころぶ/Yorokobu/โยโรโคบุ」

ตัวอย่างประโยคที่ 1

ฉันดีใจ/ฉันรู้สึกดีใจ

×私(わたし)は喜(よろこ)ぶ
(Watashi wa yorokobu)

○私(わたし)は嬉(うれ)しい
(Watashi wa ureshii)

ตัวอย่างประโยคที่ 2

เขาดีใจ เขารู้สึกดีใจ

○彼(かれ)は喜(よろこ)ぶ
(Kare wa yorokobu)
×彼(かれ)は嬉(うれ)しい
(Kare wa ureshii)

ประเด็นสำคัญ

เวลาแสดงความรู้สึกของตัวเอง ใช้คำ「うれしい/嬉しい/Ureshii/อุเรชี่」แทน「よころぶ/喜ぶ/Yorokobu/โยโรโคบุ」

ส่วน ถ้าเป็นความรู้สึกของคนอื่น ส่วนใหญ่จะใช้กริยา「よころぶ/喜ぶ/Yorokobu」เพราะไม่แน่ใจความรู้สึกของคนอื่น

แต่ถ้าอยากจะบอกว่า “เขาน่าจะดีใจ” เราสามารถพูดได้ว่า

「彼(かれ)は嬉(うれ)しいはずだ」
(kare wa ureshii hazuda) ”

โดยใช้คำว่า “はずだ(hazuda)” เพิ่มเติม ซึ่งถ้าพูดอย่างนี้เราสามารถใช้คำ「うれしい/嬉しい/Ureshii」กับคนอื่นได้

สรุป:ความแตกต่างระหว่าง「うれしい/Ureshii」และ「よころぶ/Yorokobu」

จึงสรุปได้ว่าดังนี้

◆「うれしい/嬉しい/Ureshii/อุเรชี่」
(คำคุณศัพท์)
⇒ใช้ในการแสดงความรู้สึก มักจะใช้กับตัวเอง

◆「よころぶ/喜ぶ/Yorokobu/โยโรโคบุ」
(กริยา)
⇒ใช้ในการแสดงหรืออธิบายความรู้สึกของคนอื่น มักจะไม่ใช้กับตัวเอง

ขอบคุณที่อ่านเรื่องนี้นะคะ
สวัสดีค่ะ