ภาษาญี่ปุ่น

【日本語/ภาษาญี่ปุ่น】ความแตกต่างระหว่าง “たのしい(Tanoshii)” และ “おもしろい(Omoshiroi)”คืออะไร??

ครั้งที่แล้ว เสนอเรื่องเกี่ยวกับความแต่กต่างระหว่าง “คำคุณศัพท์ +”そう(sou)” และ “คำคุณศัพท์ + “いそう(isou)”มาค่ะ

อย่างเช่น

おいしそう(Oishi-sou) – おいしいそう(Oishi-isou)
たのしそう(Tanoshi-sou) – たのしいそう(Tanoshi-isou)

ครั้งนี้อยากจะเสนอความแตกต่างระหว่าง “楽しい(たのしい/Tanoshii) และ “面白い(おもしろい/Omoshiroi)นะคะ

จริงๆแล้ว 2คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆกัน แต่วิธีการใช้แตกต่างกันดังต่อไปนี้

เราสามารถแยกแยะความหมายของ2คำนี้ได้แบบนี้

・楽しい(たのしい/Tanoshii)
→คำนี้ใช้กับอารมณ์ หรือไม่ก็ความรู้สึกของคนใดคนหนึ่ง

เช่น
私(わたし)は楽(たの)しいです。แปลว่า ฉันสนุก(อยู่ ณ ตอนนี้)
คือ แสดงความรู้สึกของตัวเอง

ส่วน
・面白い(おもしろい/Omoshiroi)
→คำนี้ใช้กับลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือไม่ก็บางทีใช้กับนิสัยของคนบ้าง
แต่ไม่มีความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองเลย

เช่น
この映画(えいが)は面白(おもしろ)いです。แปลว่า หนังเรื่องนี้สนุก

แล้วถ้าพูดว่า
私(わたし)は面白(おもしろ)いです。ความหมายเหมือนกับ 私(わたし)は面白(おもしろ)い性格(せいかく)です。นะคะ
แปลว่า ฉันเป็นคนตลก ค่ะ
คือ แสดงนิสัยของตัวเองค่ะ
ซึ่ง เวลาใช้คำ面白(おもしろ)いกับคน ความหมายจะกลายเป็น”ตลก”มากกว่า “สนุก” นะคะ

ส่วนถ้าพูดว่า
この映画(えいが)は楽(たの)しいです。
คือ คนญี่ปุ่นบางคนคงใช้อยู่นะคะ
แต่ยังมีบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกแปลกอีกด้วย

แต่ฉันว่า สมัยนี้สามารถใช้ได้แล้วค่ะ ประโยคนี้หมายถึง “หนังเรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกสนุก”นะคะ
ความหมายคล้ายๆกับประโยค「この映画(えいが)は面白(おもしろ)いです。」ค่ะ

แต่ว่าถ้าประโยคดังต่อไปนี้ คำว่า 「楽(たの)しい」และ 「面白(おもしろ)い」มีความหมายแตกต่างกันนะคะ

楽(たの)しいデート:เดทที่สนุก
面白(おもしろ)いデート:เดทที่ตลก(อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาหัวเราะบ้าง)

คงสรุปได้ว่า
私(わたし)は楽(たの)しいです。≠ 私(わたし)は面白(おもしろ)いです。
この映画(えいが)は楽(たの)しいです。≒ この映画(えいが)は面白(おもしろ)いです。
楽(たの)しいデート≠ 面白(おもしろ)いデート

จริงๆก็แล้วแต่คำศัพท์นะคะ ว่า บางทีใช้ได้2คำนี้โดยไม่เปลี่ยนความหมายมากนัก
แต่ยังมีบางคำที่ต้องระวังนิดหน่อยนะคะ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจกันผิด

นะคะ