ภาษาญี่ปุ่น

【日本語/ภาษาญี่ปุ่น】วิธีการใช้กริยา:あげます/agemasu(ให้)、くれます/kuremasu(ให้)、もらいます/moraimasu(ได้รับ)

สวัสดีค่ะ
วันนี้ดิฉันขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “วิธีการใช้กริยาあげます(agemasu)/くれます(kuremasu)/もらいます(moraimasu)” ค่ะ

วิธีการใช้กริยาเหล่านี้ยากมากสำหรับชาวไทยใช่ไหมคะ
ถ้าแปลกริยาสามคำนี้เป็นภาษาไทยเลย จะเป็นอย่างนี้นะคะ

・あげます(agemasu):ให้(เรา(หรือคนที่1)ให้คนอื่น(หรือคนที่2))
・くれます(kuremasu):ให้(คนอื่นให้เรา)
・もらいます(moraimasu):ได้รับ(เราได้รับจากคนอื่น)

จริงๆ แล้ว เวลาใช้คำเหล่านี้ ควรจะนึกว่า ประโยคที่เราจะพูดถึงเป็นประโยคของมุมมองใครค่ะ
วันนี้จึงจะเล่าเรื่องนี้นะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะ

สถานการณ์ที่1

:คุณยูกิให้ของฝากคุณแก้ว

【ในมุมมองของゆきさん (คุณยูกิ)】
1. 私(わたし)は ゲーオさんに お土産(みやげ)を あげました。
:ฉันให้ของฝากแก่คุณแก้ว

【ในมุมมองของゲーオさん (คุณแก้ว)】
2. 私(わたし)は ゆきさんに(หรือゆきさんから) お土産(みやげ)を もらいました。
:ฉันได้รับของฝากจากคุณยูกิ

=3. ゆきさんは 私(わたし)に お土産(みやげ)を くれました。
:คุณยูกิให้ของฝากแก่ฉัน

สรุปได้ว่า นอกจาก”มุมมองของใคร” สิ่งสำคัญ ก็คือ ผู้ให้และผู้ได้รับในสถานการณ์นี้คือใคร
ในสถานการณ์นี้ผู้ให้ คือ คุณยูกิ ส่วนผู้ได้รับ คือ คุณแก้ว ค่ะ

สถานการณ์ที่2

:คุณแก้วทำอาหารให้คุณซูซูกิ

※ผู้ให้การกระทำ(ที่นี่ การกระทำ ก็คือ การทำอาหาร)=คุณแก้ว
※ผู้ได้รับการกระทำ(ที่นี่ การกระทำ ก็คือ การทำอาหาร)=คุณซูซูกิ

【ในมุมมองของゲーオさん (คุณแก้ว)】
1. 私(わたし)は すずきさんに タイ料理(りょうり)を 作(つく)って あげました。
:ฉันทำอาหารให้คุณซูซูกิ

【ในมุมมองของすずきさん(คุณซูซูกิ)】
2.私(わたし)は ゲーオさんに タイ料理(りょうり)を 作(つく)って もらいました。
:คุณแก้วทำอาหารให้ฉัน(ฉันได้รับ【การกระทำที่ทำอาหาร】จากคุณแก้ว)

=3. ゲーオさんは 私(わたし)に タイ料理(りょうり)を 作(つく)って くれました。
:คุณแก้วทำอาหารให้ฉัน 

สถานการณ์ที่3

:คุณยูกิให้ยืมหนังสือแก่คุณยูกิ

※ผู้ให้การกระทำ(ที่นี่ การกระทำ ก็คือ การให้ยืม)=คุณยูกิ
※ผู้ได้รับการกระทำ(ที่นี่ การกระทำ ก็คือ การให้ยืม)=คุณแก้ว

【ในมุมมองของゆきさん (คุณยูกิ)】
1. 私(わたし)は ゲーオさんに 本(ほん)を 貸(か)して あげました。
:ฉันให้คุณแก้วยืมหนังสือ

【ในมุมมองของゲーオさん (คุณแก้ว)】
2. 私(わたし)は ゆきさんに(ゆきさんから) 本(ほん)を 貸(か)して もらいました。
:คุณยูกิให้ยืมหนังสือให้ฉัน(ฉันได้รับ【การกระทำที่ให้ยืมหนังสือ】จากคุณยูกิ)

=3. ゆきさんは 私(わたし)に 本(ほん)を 貸(か)して くれました。
:คุณยูกิให้ยืมหนังสือให้ฉัน

ในกรณีที่มีกริยาตรงกันข้าม สามารถพูดได้โดยใช้กริยาตรงข้าม อย่างเช่น กริยา貸します(かします/kashimasu:ให้ยืม)มีกริยาตรงข้ามที่เป็น借ります(かります/karimasu:ยืม) ซึ่งสามารถพูดได้ด้วยโดยใช้กริยา借ります(かります/karimasu)แทนกริยา貸します(かします/kashimasu)ดังต่อไปนี้

=4. 私(わたし)は ゆきさんに(ゆきさんから) 本(ほん)を 借(か)りました。
:ฉันยืมหนังสือจากคุณยูกิ   

ส่วน ประโยคดังต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องนะคะ
×私(わたし)は ゆきさんに(ゆきさんから) 本(ほん)を 借(か)りて もらいました。
×私(わたし)は ゆきさんに(ゆきさんから) 本(ほん)を 借(か)りて くれました。

คงได้รู้แล้วใช่ไหมคะ ว่า ความแตกต่างระหว่างあげます(agemasu)/くれます(kuremasu)/もらいます(moraimasu)เป็นอย่างไร

ขอบอกอีกครั้งหนึางว่า สิ่งสำคัญ ก็คือ “ประโยคที่เราจะพูดถึงเป็นประโยคของมุมมองใคร” แล้ว “ผ็ให้การกระทำนั้น และ ผู้ได้รับการกระทำนั้นคือใคร” นะคะ

วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ

สวัสดีค้ะ